داروخانه های همکار

داروخانه های عضو: 7872
برای مشاهده اطلاعات داروخانه روی نام داروخانه کلیک کنید.

ردیف نام داروخانه شهر
تست مدیر تهران
داروخانه دکتر دارابی کاشان
دکتر مریم طالب زاده مشهد
دکتر فاطمه سلیمانی تهران
داروخانه دکتر پردیس تهران
دکتر نرگس شکرگزار نیشابور
تست طراح 2 مشهد
دکتر اکبر جهانگیرزاده تبریز
شبانه روزی دکتر ژاله بیت اله تبریز
دکتر سعید نوایی مشهد
داروخانه بیمارستان تریتا تهران
دکتر احسان محمدی قوچان
شبانه روزی دکتر سامان قریشی کرج
دكتر بهرام كردوسي اسلام‌شهر
دکتر جعفر قناعتی گناباد
دکتر فاطمه پوریزدانی تهران
دکتر نگین درخشان نژاد کرج
داروخانه فريدونيان تهران
دکتر پروین صالحی تهران
دکتر حسن وحدانی مشهد

سامانه الکترونیکی داروخانه Tabadolatdaroo


سامانه الکترونیکی داروخانه به عنوان اولین سامانه در کشور بعد از سه سال آنالیز بازار دارو و صنایع وابسته، به صورت تخصصی پا به عرصه ی سلامت گذاشته است. کمک به اقتصاد داروخانه های کشور، جلوگیری از هدررفت دارو به عنوان یک سرمایه ملی و تلاش درجهت کاستن زحمت بیماران بابت جستجوی داروهای کمیاب از مهم ترین انگیزه های راه اندازی Tabadolatdaroo است.